در نبردی مشكوك از 14 آبان ساعت 4:00 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

در نبردي مشكوك

در نبردی مشكوك

Bootstrap Image Preview

جیم نولان به خاطر ناراضی بودن از شرایط موجود وارد حزب مخالف میشود او با فردی به نام مك اشنا میشود و به شهر تورگاس میروندكهدارای باغهای سیب است و مالكین این باغها از كارگران فصلی استفاده میكنندو به دلیل پایین بودن دستمزد...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
در نبردی مشكوك