ستاره خلقت 11 الی 16 آبان 3:45 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ستاره خلقت

ستاره خلقت

Bootstrap Image Preview

داستان نذر عبدالمطلب برای قربانی كردن یكی از پسرانش و حمله ابرهه به كعبه و نابود شدن ایشان و تولد حضرت محمد"ص" در همان سال.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ستاره خلقت