ایران در گذر زمان هر شب 2:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ايران در گذر زمان

ایران در گذر زمان

ایران در گذر زمان

مجموعه ای اپیزودیك روایی نمایشی كه رمز و راز تاریخ سرزمین ایران را از پست و بلندی های وقایع گوناگون ، از همه فرازها و فرودها ، از تمام طلوع ها و غروب ها ، از انبوه آمدن ها و رفتن ها در گذر زمان روایت می كند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ایران در گذر زمان