آزرده خاطر شنبه تا چهارشنبه 10:45 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

آزرده خاطر

آزرده خاطر

Bootstrap Image Preview

بهار یك سال پیش تصادف كرده و چون پایش در هنگام راه رفتن مشكل پیدا كرده از نگاه ها و مردم فراری است و خودش را در خانه زندانی كرده و.....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آزرده خاطر