ستاره های دنباله دار از 29 آذر 18:00 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

ستاره هاي دنباله دار

ستاره های دنباله دار

Bootstrap Image Preview

دو مریض بدحال كرونایی در بخش بستری هستند. یكی از آنها بسیار بی تاب است وغر میزند. به وقت خالی شدن یك تخت در آی سی یو یاس پرستار بخش خسته از غر زدنهای بیمار، بیمار دیگر را انتخاب و به آی سی یو منتقل میكند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ستاره های دنباله دار