استاد از 20 دی ماه 23:45 به مدت 15 دقیقه

استاد

استاد

كارگردان سعیده فرضی تهیه كننده طیبه محمد علی نویسنده شهلا دباغی افكتور فاطمه حسن پور صدا بردار علی حاجی نوروزی بازیگران شمسی صادقی شهریار حمزییان سعیده فرضی نورالدین جوادیان كرامت رود ساز محمدرضا قلمبر پریسا مقتدی

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
استاد