زارستان از 12 بهمن 1:00 به مدت 20 دقیقه

رادیو نمایش

زارستان

زارستان

Bootstrap Image Preview

ماجرا در روستایی به نام زارستان در استان فارس است و مبارزات مردم روستا با ژاندارم های رژیم شاه آنهم بر سر جیره بندی شدن آب روستا توسط ارباب ده جهت تنبیه اهالی به علت آتش گرفتن زمین ارباب روستا .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
زارستان