خواستگاری از 26 فروردین 13:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خواستگاري

خواستگاری

Bootstrap Image Preview

آقا رستم پیر مردی است كه می خواهد ازدواج كند همسر خود را نیز انتخاب كرده از او خواستگاری می كند اما قلب بهارنسا خانم بعد از شنیدن خواستگاری گرفته و به بیمارستان می رود همین باعث می شود كه پسرهای بهار نسا و آقا رستم با هم درگیر شده و

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خواستگاری