سفر به دل دشمن 17 آذر 14:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

سفر به دل دشمن

سفر به دل دشمن

Bootstrap Image Preview

قبل از عملیات والفجر چهار در مهرماه 1361 به یكی از خلبانها به نام ناظوری خبردادند كه فرمانده نیرو صیاد شیرازی با او كار مهمی دارد كه به او عملیات مهمی واگذار می شود و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
سفر به دل دشمن