در آغوش زندگی از 4 بهمن 6:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

در آغوش زندگي

در آغوش زندگی

در آغوش زندگی

اذر همسر وحید به تكاپو افتاده برای حمع واری و جور كردن پول خسارت تا همسرش رو از زندان ازاد كنه .ولی درست وقتی كه با شاكی قرار داره یك اتفاق ناگوار می افته و فرزندش باید هر چه سریعتر قلبش رو عمل پیوندانجام بده .

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
در آغوش زندگی