او چشم ما بود از 15 خرداد 19:30 به مدت 20 دقیقه

رادیو نمایش

او چشم ما بود

او چشم ما بود

Bootstrap Image Preview

حكومت اموی ناتوان شده و عده ای دست به شورش برداشته اند تا كاخ ستم را نابود كنند. ابوسلمه چند نامه می نویسد و از امام صادق(ع) می خواهد او را در این قیام همراهی كند. ولی امام(ع) قبول نمی كند خالد از این برخورد امام بسیار تعجب می كند و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
او چشم ما بود