ارنواز و شهرناز از 29 خرداد 02:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ارنواز و شهرناز

ارنواز و شهرناز

Bootstrap Image Preview

ارنواز و شهرناز دختران جمشید شاه پس از سقوط پدرشان از تخت شاهی، باكمك خاتونی به نام پریزاد ، برای در امان ماندن از خشم مردمان، درحجره ای در دالان مخفی كاخ شاهی پنهان شدند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ارنواز و شهرناز