خانه عمه ناهید از 12 تیر 03:00 به مدت 30دقیقه

رادیو نمایش

خانه عمه ناهيد

خانه عمه ناهید

Bootstrap Image Preview

ناهیدزن تنهایی است وتنها دلخوشی اش بهنام،برادر زاده اش است.او كه تصمیم دارد از ایران برود،ناهید را راضی می كندكه بخشی ازخانه تاریخی را اجاره بدهد،الهه كه دانشجوی كم بضاعتی است برای اجاره یكی ازاتاق هابه آنجا می آیدامابهنام مانع میشود...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خانه عمه ناهید