پایانی برای یك آغاز از 2 مرداد 02:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پاياني براي يك آغاز

پایانی برای یك آغاز

Bootstrap Image Preview

با بوجود آمدن مشكلات برای آقای سعادتی و سكته قلبی اش،تصمیم می گیرد تا دختر شریكش را برای پسرش خواستگاری كند. خانواده محبی از این پیشنهاد راضی هستند وبا انجام دادن آزمایش قبل از عقد مشخص میشود كه سعید و صنم دارای عارضه كم خونی مینور هستند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پایانی برای یك آغاز