خاك من بوی محشر می دهد از 8 مرداد 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خاك من بوي محشر مي دهد

خاك من بوی محشر می دهد

Bootstrap Image Preview

در پی قتل فرماندار تبریز به دست عزیز ماسوله ای آشوب شد و رسول قنادباشی فرماندار تبریز شد و عزاداری مردم در سب اول محرم به خاك و خون كشیده شد وتعدادی از مردم بی گناه كشته و مجروح شدند

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خاك من بوی محشر می دهد