بیشه روباه از 16 مرداد 05:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بيشه روباه

بیشه روباه

Bootstrap Image Preview

عبیدالله با ترفندی عمر ابن سعد را مجبور می كندتا فرماندهی سپاهی را به عهده بگیرد كه باید روبروی سپاه امام حسین ع قرار بگیرد و حضرت را مجبور به بیعت كند و یا او را شهید كند، كه بعد از شهادت امام حسین ع ، عبیدالله منكر این قضیه می شود...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بیشه روباه