دو فیلم یك زندگی از 20 شهریور 03:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

يك زندگي با دوفيلم

دو فیلم یك زندگی

Bootstrap Image Preview

هران. سال 1355. سركار عنایت،پاسبان كوچه ملی لاله زار،تحت تأثیر فیلم " رگبار " دل به دختری به نام عاطفه می بندد. او می كوشد طی اقداماتی نظردخترراجلب كندوماجراراشبیه داستان فیلم رگبارپیش ببردوالبته پایان وسرنوشتی خوش برای خودرقم بزند.....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
یك زندگی با دوفیلم