دو فیلم یک زندگی از 20 شهریور از ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

دو فيلم يك زندگي

دو فیلم یك زندگی

Bootstrap Image Preview

هران. سال 1355. سركار عنایت،پاسبان كوچه ملی لاله زار،تحت تأثیر فیلم " رگبار " دل به دختری به نام عاطفه می بندد. او می كوشد طی اقداماتی نظردخترراجلب كندوماجراراشبیه داستان فیلم رگبارپیش ببردوالبته پایان وسرنوشتی خوش برای خودرقم بزند.....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دو فیلم یک زندگی