آنا كریستی از 27 شهریور 03:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آنا كريستي

آنا كریستی

Bootstrap Image Preview

آنا پس از سال هانزدپدرش بازمیگردددرحالی كه زندگی نابه سامانی را به عنوان یك خیابانگردپشت سر گذاشته است.پس از مدت كوتاهی ملوان ایرلندی به نام مت عاشق آنا میشودوتصمیم میگیردبااوازدواج كنداما پدرآنا بااین موضوع مخالف است...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
آنا كریستی