روایت یك حماسه از 31 شهریور 02:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

روايت يك حماسه

روایت یك حماسه

Bootstrap Image Preview

ویژه برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس باورودبه هفته دفاع مقدس برنامه پلاك باتوجه به نام گذاری این هفته به نام هفته دفاع مقدس با مصاحبه هایی كوتاه بافرماندهان دفاع مقدس روایت هایی شیرین رااززبان این فرماندهان برای نسل جدیدبازگو می كنیم...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
روایت یك حماسه