خوشه و خرمن 8 مهر ماه 18:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

خوشه و خرمن

خوشه و خرمن

Bootstrap Image Preview

این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت مولوی بصورت زنده پخش می شود. موضوع برنامه مثنوی پژوهی می باشد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خوشه و خرمن