ابرها در راه جندی شاپور از 6 آذر ساعت3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ابرها در راه جندي شاپور

ابرها در راه جندی شاپور

Bootstrap Image Preview

چگونگی تبعید شیخ مفید از بغداد و فرار ایشان به سمت جندی شاپور

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ابرها در راه جندی شاپور