دره سبز از 13 آذر ساعت 3:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

دره سبز

دره سبز

Bootstrap Image Preview

مهتاب كه عكاس میباشد برای عكس گرفتن از طبیعت بكر منطقه ای نادانسته وارد ملك مرد متمولی به نام وحیدشایسته میشود ملك وحید شایسته در دره ای سر سبز بنا شده است . مهتاب كه از خانواده ی متوسطی میباشد با وحید شایسته كه همسرش را كمی پیش از دست داده

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
دره سبز