پادرنج از 14 اسفند ساعت 2:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پادرنج

پادرنج

Bootstrap Image Preview

پدربزرگ در حین تیمارداری نوه اش، خاطرات خود را پیرامون موسسه واكسن و سرم سازی رازی برای او تعریف می كند. خاطراتی كه قرار است تبدیل به نمایش رادیویی شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پادرنج