پا ضربی از 28 اسفند ساعت 6:15 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پا ضربي

پا ضربی

Bootstrap Image Preview

برنامه كوتاه پاضربی كه ویژه ایام نوروز تولید شده شعر هایی با حال وهوای آخر سال ونوروز نوشته شده وتوسط سعید سلطانی با همراهی ضرب آقای بختیاری خوانده می شود.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
پا ضربی