روزنامه سفر میمنت اثر بلاد فرنگ از 28 اسفند ساعت 7:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خاطرات سفر ميمنت اثر به بلاد فرنگ

روزنامه سفر میمنت اثر بلاد فرنگ

Bootstrap Image Preview

یك گروه تخته حوضی به نام تروپ تیاتر تهران دعوت میشوند كه در جشنواره بین المللی كانادا اجرا كنند اما نه مقدمات سفر به این سادگی است و نه حضور در فرنگ راحت خواهد بود...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
خاطرات سفر میمنت اثر به بلاد فرنگ