آوادرام از 28 اسفند ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آوادرام

آوادرام

Bootstrap Image Preview

این برنامه با كارشناسی استاد كاكاوند در خصوص موسیقی نمایش ووچگونگی موسیقی در پیشرفت موضوع نمایش را تحلیل وبررسی می نماید.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
آوادرام