خونه خاله از 28 اسفند ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خونه خاله

خونه خاله

Bootstrap Image Preview

مهرناز مددجو، استادیار دانشكده ادبیات كامله زنی ست مستقل و مدبر كه تا كنون ازدواج نكرده. او دو خواهر و یك برادر دارد. در روزهای آخرسال داستانهایی سرشار از مشكلات خانواده اش میشنویم كه هر كدام با كمك مهرناز ختم به خیر می شود.

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
خونه خاله