سپیدی مویش بزیبد همی از 13 فروردین ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

سپيدي مويش فريبد همي

سپیدی مویش بزیبد همی

Bootstrap Image Preview

💢 سام كه سال هاست چشم انتظار فرزندی از تبار نیاك خویش گرشاسپ اژدهاكش، پهلوان اسطوره‌ای ایران زمین نشسته است تا پس از خود بر تخت پیشوایی زابلستان بنشیند، به امر منوچهر، مهیای نبرد با دیوان گرگساران می شود. در همین گیر و‌ دار...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
سپیدی مویش فریبد همی