فصل تگرگ از 1 مرداد ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

فصل تگرگ

فصل تگرگ

Bootstrap Image Preview

فیله همدانی، یكی از پهلوانان برومند دوره تلخ تسلط و حكومت مغول بر ایران است . فیله كه همیشه مترصد بوده از لشكر مغول انتقام بگیرد، مجبور می شود در مسابقات كشتی كه سلطان اوكتای ترتیب داده شركت كند و پاداش قهرمانی از او بگیرد...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075

چند رسانه ای

دسترسی سریع
فصل تگرگ