شب بلند مختار از 15 مرداد ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

شب بلند مختار

شب بلند مختار

Bootstrap Image Preview

مختار ثفقی در دارالحكومه ی كوفه گرفتار آمده است و در گفتگو با یار وفادار خود سائب بن مالك گذشته را مرور می كند و از آغاز قیام به خونخواهی امام حسین ( ع ) كه انجامش به آن شب بلند رسیده و او فردا را انتظار می كشد

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
شب بلند مختار