بهادران تنگستان از 12 شهریور ساعت 22:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بهادران تنگستان

بهادران تنگستان

بهادران تنگستان

گرامیداشت نام و یاد احمدخان تنگستانی، پیشگام مبارزه با استعمار انگلیس در بوشهر رئیس علی یك نفر ایرانی تحصیل كرده و دانشمند اروپا رفته نبود، اما ایرانی غیرتمند فداكاری بود كه نخواست تا او زنده است وطن عزیزش را پایمال ستوران سازند.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بهادران تنگستان