سرشاخ از 26 شهریور ساعت 1:30 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

سرشاخ

سرشاخ

Bootstrap Image Preview

سید حسن رزاز، كشتی گیر و پهلوان نامی عصر قاجار و پهلوی كه در آستانه رسیدن به رتبه اجتهاد، از نجف به ایران بازگشت تا حامی مردم ایران در مقابل ظلم و ستم و بی كفایتی شاهان قجر باشد و با زورگویان سرشاخ شود...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
سرشاخ