غواص ها بوی نعنا می دهند از 3 دی ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

غواص ها بوي نعنا مي دهند

غواص ها بوی نعنا می دهند

Bootstrap Image Preview

پاییز سال 1365، سد "گتوند"... گروهان غواصی لشكر انصارالحسین تحت فرماندهی "كریم مطهری" در حالِ آموزش هستند. یك گروهان هفتاد و یك نفری. "محسن جامه‌بزرگ" به درخواست كریم برای آموزش نفرات به گروهان ملحق می‌شود و تعدادشان می‌شود هفتاد و دو نفر.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
غواص ها بوی نعنا می دهند