قصه شهر هر روز 10:50 صبح به مدت 10 دقیقه

رادیو نمایش

قصه شهر

قصه شهر

Bootstrap Image Preview

قصه آدمهایی از جنس خودمان، اتفاقاتی كه هر روز باز كنارشان رد می شویم و اینكه چه طور آنها را بگذاریم و بگذریم...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
قصه شهر