امید دمیدن از 7 آبان ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

اميد دميدن

امید دمیدن

Bootstrap Image Preview

كمیته ای در بیمارستان نمازی شیراز كه بیشترین اعمال جراحی پیوند را انجام می دهد مامور بررسی امكان پیوند عضو به نوزادان با وزن زیر پنج كیلو و كاهش تلفات آنان می كند. دكتر رستمی از این كمیته به تهران می آید تا با موسسه ی رویان و سایر نهادها...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
امید دمیدن