ورزشكاران كوچك از 1 مهر 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

ورزشكاران كوچك

ورزشكاران كوچك

Bootstrap Image Preview

احمد قصد دارد پسرانش را كشتی گیرهایی پهلوان بار بیاورد به همین خاطر خانه خود را تبدیل به محلی برای تمرین بچه ها می كند، پسرهایش ایرج، تورج، سیروس و شاهین منش و خوی پهلوانی را می آموزند...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
ورزشكاران كوچك