تهران مه آلود از 8مهر 30 دقیقه بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

تهران مه آلود

تهران مه آلود

 تهران مه آلود

دوران پرهیاهوی سالهای 1304 تا 1320 تهران، صحنه جنایاتی است كه راز آنها در پرده ای از ابهام قرار دارد. كارآگاه مساوات و دستیارش آسپیران مرزبان در صدد یافتن سرنخ های كشف این جنایات هستند. اما زمانی كه سایه سنگین افراد حكومتی در پس این جنایات

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
تهران مه آلود