یك نام در برابر یك ناو از 15 مهر 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

يك نام در برابر يك ناو

یك نام در برابر یك ناو

Bootstrap Image Preview

شهید نادر مهدوی رزمنده ای جوان و شجاع كه در تعداد زیادی از عملیات های جنگی مشاركت می كند و به درجه لیاقت میرسد و فرماندهی چندین عملیات را به عهده میگیرد او یك ناوگروه دریایی به نام ذوالفقار تشكیل میدهد كه تا روز شهادتش نقش بسیار مهمی در....

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
یك نام در برابر یك ناو