شهربان 13 مهر 8:30 صبح به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

شهربان

شهربان

Bootstrap Image Preview

نگاهی به سیر شكل گیری نیروهای حافظ امنیت در درون شهرها ، قبل از اسلام تا حال حاضر و تفاوت نحوه تعامل این نیروها با مردم از دوره پهلوی تا كنون....

بیشتر ...

قسمت های پخش شده

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
شهربان