هزار نقل ناگفته از 9 تیر ماه 02:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

هزار نقل ناگفته

هزار نقل ناگفته

هزار نقل ناگفته

مرشد صالح، سالهاست كه نقل نگفته است و در قهوه خانه قدیمی موروثی اش را بسته اما بعد از فوت همسرش، نوه ی مرشد یعنی یاسمن مرشد را راضی میكند تا دوباره قهوه خانه قدیمی را راه بیندازند با شمایل سفره خانه. هر بار در این سفره خانه اتفاقی رخ ..

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
هزار نقل ناگفته