صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

هرروز از ساعت صبح وظهر وغروب به مدت 15 دقیقه

سمت قبله

Bootstrap Image Preview

این برنامه اذانگاهی می باشد ودر اوقات اذان پخش می شودوشامل گویندگی وتلاوت قرآن واذان ونیایش می باشد

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دیوار مخاطبین

آمار مشارکت مخاطبین

  • تعداد پیامک: 0/ 0
  • تعداد نظرات: 0/0
  • پسندیده شده: 0
  • پسندیده نشده : 0