بی راهه شنبه تا جمعه 5:15 به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

بي راهه

بی راهه

Bootstrap Image Preview

نادر و نرگس كه سه سال است با هم ازدواج كرده اند متوجه می شوند بچه دار نمی شوند ، نرگس از طریق همسایه ها و اطرافیانش سعی می كند با مراجعه به آدمهای مختلف از راههای غیر علمی و با توسل به خرافات و داروهای غیر واقعی باردار شود

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بی راهه