بالگردهای معلق روز خون یكشنبه تا جمعه 1:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

بالگردهاي معلق روز خون

بالگردهای معلق روز خون

Bootstrap Image Preview

جنگ تمام شده؛ اما منافقین هنوز خیال خام تسخیر ایران را دارند. احمدرضا در عملیات مرصاد جانباز می شود.او درگیر یك داستان قدیمی است.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
بالگردهای معلق روز خون