قسمت از 18 شهریور 2 بامداد به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

قسمت

قسمت

Bootstrap Image Preview

یوسف شاعر و مداح مطرح از طرف یك هیئت بزرگ مذهبی به شهر مقدس مشهد دعوت میشو د برای مداحی و به همراه برادر خانومش عازم میشوند درراه با جوانی زخمی برخورد میكنند كه مجبور میشوند اورا ه بیمارستان نزیدیك روستای صالح آباد برسانند و .......

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
قسمت