حكایت آن عاشق از 3 اردیبهشت ساعت 22:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

حكايت آن عاشق

حكایت آن عاشق

Bootstrap Image Preview

داستان آهنگر عاشقی بنام حشام كه دلبسته زنی كوچ نشین بنام هیرا میشود ولی خانواده قبیله هیرا تصمیم به برخورد با این آهنگر را می گیرند اما وی به كمك مادر هیرا موفق به فرار می شود و...

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
حكایت آن عاشق