گلی در شوره زار 23:45 از ساعت از 2 اسفند به مدت 15 دقیقه

رادیو نمایش

گلي در شوره زار

گلی در شوره زار

Bootstrap Image Preview

وقتی مغولان مراغه شهر محل زندگی خواجه نصیرالدین طوسی را به اشغال خود درآورده بودند، با او كه دانشمندی بلند آوازه بود، رفتاری متفاوت از دیگر داشتند و این مرد فرهیخته به عنوان غنیمتی گرانبها از آزادی نسبی برخورداربود،

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
گلی در شوره زار