شب آرام شنبه تا پنجشنبه 22:30 به مدت 90 دقیقه

رادیو نمایش

شب آرام

شب آرام

Bootstrap Image Preview

ابعاد مختلف سبك زندگی ایرانی و انسانی و صحیح در قالب ماجراهای زندگی شخصیت اصلی برنامه یعنی امین زندگانی روایت میشود و موضوع اصلی برنامه كه یكی از تجربه های روزمره ی شخصیت است، موضوع تعامل با مخاطبان قرار میگیرد.

بیشتر ...

با ما در ارتباط باشید

سامانه پیامکی: 300001075
دسترسی سریع
شب آرام