پایانی برای یك آغاز از 2 مرداد 02:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

پاياني براي يك آغاز

پایانی برای یك آغاز

بابوجودآمدن مشكلات حقوقی برای شركت آقای سعادتی وسكته قلبی اش،او تصمیم می گیردتادخترشریكش رابرای پسرش خواستگاری كند.خانواده محبی از ین پیشنهادراضی هستنداماباانجام دادن آزمایشات قبل ازعقدمشخص می شودكه سعید و صنم هردودارایك خونی هستند....

📋سردبیر: شهلا دباغی
🎬كارگردان: مینو جبارزاده
📑نویسنده:مهسا پیروزفر
🎧تهیه كننده: ژاله محمدعلی
🕹️افكتور:نازنین حسن پور
🎤صدابردار: علی حاجی نوروزی
🎭هنرمندان: حمید یزدانی
مجید حمزه
سیما خوش چشم
امیر فرحان نیا
فریبا متخصص
مهرخ افضلی
مهدی نمینی مقدم
شمسی صادقی
نگین خواجه نصیر
علی اصغر دریایی
صفا آقاجانی
نورالدین جوادیان
مروارید كریم پور


1400/05/05
|
12:28
دسترسی سریع
پایانی برای یك آغاز