خونه خاله از 28 اسفند ساعت 23:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

خونه خاله

خونه خاله

🕰️ از 28 اسفند ساعت 23:30
🕒 تكرار 29 اسفند ساعت 2 بامداد

🗒️سردبیر: ایوب آقاخانی
🎬 كارگردان: مینو جبارزاده
📑نویسنده: علی مست علی
🎧تهیه كننده: مهدی نمینی مقدم
🕹️افكتور: محمدرضا قبادی فر
🎤صدابردار: فرزاد شریفی
📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم
🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی
🖌️گرافیك: احسان پیرولیان
🎭هنرمندان: سعیده فرضی، نوشین حسن زاده، پریسا مقتدی، بهرام سروری نژاد، سیما خوش چشم، مروارید كریم پور، مونا صفی، نگین خواجه نصیر، بهناز بستان دوست، سوسن مقصودلو، ماندانا محسنی، سیما خوش چشم، مرضیه صدرایی، بهادر ابراهیمی، فریبا طاهری، محمدرضا قلمبر، علی اصغر دریایی، باقر كریم پور، فریده دریامج

1401/01/01
|
22:37
دسترسی سریع
خونه خاله