آه واره از 11 شهریور 10:30 به مدت 30 دقیقه

رادیو نمایش

آه واره

آه واره

🕰️ *از 8 مرداد ساعت 6:30 صبح*
*همزمان با دهه اول ماه سوگواری حسینی*

📑نویسنده: *جهانشاه آل محمود*
🎧تهیه كننده: *ژاله محمدعلی*
🎙️گوینده: *محسن بهرامی*
🎞️ تیزر: *امیر شعیبی*
🖌️ گرافیك: *احسان پیرولیان*

1401/05/11
|
13:44
دسترسی سریع
آه واره